Genialistide
Klubi

K
04 nov
18:00
Liis VIIRA² – JOONISTUS
Liis VIIRA² – JOONISTUS
Heli- ja visuaalkunstnik: helilooja, harfimängija, vabaimprovisaator, animakunstnik
Kavas: vabaimprovisatsioonid, animatsioonid, „Joonistus“ (2020, esiettekanne)
Liis Viira on mitmekülgne loovisik, kelle huvid võib jagada kolme suunda – helilooming ja improvisatsioon, klassikaline interpretatsioon harfil ning heli ja liikuvat pilti (animatsiooni) ühendav looming ja uurimused.
Liis Viira: „Pikaajaline muusikaline treening mõjutab kehalisi reaktsioone ja alateadlikke füüsilisi impulsse. Videot ja heli ühendavas projektis vaatlen muusikalisest treeningust mõjutatud kehaliste harjumuste üle kandumist ühest kunstiliigist teise – dialooge heli ja visuaali vahel.“