Genialistide
Klubi

R
27 okt
21:00
LIVE: PHLOX ja Mikrotoonid
Mikrotoonid on koosseisude ülene improvisatoorne liikumine.
Muusikuid ühendavad kõige algsemad tajud: silmside ja
kõrvkude.
Phlox teeb jazzrocki ja on Tallinnast
“Mahlad” https://youtu.be/zVUMx7S4d_c
“Almus” https://youtu.be/2Jb-CATuYpc
“Hunt” https://youtu.be/SKRgcXs5gkE