Genialistide
Klubi

K
15 nov
19:30
Mõtteruum: Eestikeelsele haridusele üleminek – ootused ja hirmud
EE/RU
Pea aasta tagasi võttis riigikogu seaduse vastu, mille alusel lähevad koolid üle eestikeelsele õppele eesmärgiga muuta nii hariduse- kui ka inforuum eestikeelseks. Järgmisest õppeaastast alustavad eestikeelsele õppele ülemineku lasteaiad, esimesed ja neljandad klassid.
Õhus on aga mitmeid küsimusi: Mida toob endaga kaasa eestikeelsele haridusele üleminek? Kas ja kuidas oleme üleminekuks valmis? Mis hirmud ja ootused on üleminekus osalejate peas ja südames?
Nendele ja teistele küsimustele üritame leida vastuseid 15. novembril Progressiivse Liikumise korraldatud mõtteruumis koos eestikeelsele haridusele üleminekuga kõige tihedamalt seotud inimestega. Kutsume nendel teemadel rääkima õpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi ja muidugi publikut. Toome kokku eesti- ja venekeelse kogukonna kasutades esmakordselt eesti-vene sünkroontõlke võimalust.
Paneelis osalevad:
🎓 Ksenija Iva – noor, kes on käinud nii eesti- kui venekeelses koolis
🎓 Ingar Dubolazov – Haridus- ja Teadusministeerium, eestikeelsele õppele ülemineku juht
🎓 Kersti Kivirüüt – Narva Eesti Riigigümnaasium, sotsiaalainete õpetaja
🎓 Moona Mengel – Eesti Lapsevanemate Liit, projekti “Eestikeelsele haridusele üleminek” töörühma liige
➡️Paneeldiskussiooni modereerib feminist, kodanikuõiguste aktivist ja Progressiivse Liikumise toetajaliige Gea Kangilaski.
Üritus on tasuta! Ära maga maha ja tule üksi või sõbraga kuulama ja kaasa rääkima!
NB! Ehkki soovitame kõigile võimalusel kindlasti koha peale tulla, on ühtlasi võimalus üritust Facebook Live keskkonnas virtuaalselt jälgida.
💭 Üritus on osa Progressiivse Liikumise korraldatud arutelusarjast “mõtteruum”. Mõtteruumi eesmärk on ühiskonnas alakäsitletud teemad fookusesse tõsta ja arutleda neid ekspertide ja huvirühmade kaasamisel sisulisel ja faktipõhisel viisil.
Sündmus toimub Tartu Noorsootöö algatatud Noorte Omaalgatusprojekti raames.
____
Дискуссия: Переход на эстонское образование – ожидания и опасения
Почти год назад Рийгикогу утвердило закон, предусматривающий переход школ на обучение на эстонском языке с целью сделать эстонским как образовательное, так и информационное пространство. Со следующего учебного года на эстонский язык начнут переходить детские сады, первые и четвертые классы.
Однако остается ряд вопросов. Что повлечет за собой переход на эстонское образование? Каковы и насколько мы готовы к этому переходу? Какие опасения и ожидания в сердцах и умах его участников?
Мы приглашаем преподавателей, родителей, студентов и, конечно, аудиторию обсудить эти вопросы. Мы объединим эстонское и русскоязычное сообщество, впервые используя эстонско-русский синхронный перевод.
В дискуссии примут участие:
🎓 Ксения Ива – представительница молодежи, которая училась как в школе с эстонским, так и с русским языком обучения.
🎓 Ингар Дуболазов – Министерство образования и науки, руководитель отдела по переходу на обучение на эстонском языке.
🎓 Керсти Кивирюут – Нарвская эстонская государственная гимназия, учитель по социальным дисциплинам
🎓 Моона Менгель – Эстонский родительский союз, член рабочей группы проекта “Переход к обучению на эстонском языке”.
➡️Модератор дискуссии – феминистка, правозащитник и поддерживающий член организации Прогрессивного движения Геа Кангиласки.
Мероприятие является бесплатным! Не пропустите и приходите сами или с друзьями, чтобы послушать и присоединиться к разговору!
NB! Несмотря на то, что мы призываем всех придти на место, у вас также будет возможность следить за мероприятием виртуально на Facebook Live.
💭 Мероприятие является частью серии дискуссий “mõtteruum”, организованных Прогрессивным движением. Цель этой серии дискуссий – сосредоточить внимание на недостаточно представленных в обществе проблемах и обсудить их с привлечением экспертов и заинтересованных сторон предметно и на основе фактов.
Мероприятие проходит в рамках проекта “Noorte Omaalgatus”, инициированного Тартуским отделом по работе с молодежью.