Genialistide
Klubi

T
09 nov
18:15
RSRis Aimar Ventsel: Venemaa kultuuriline mitmekesisus
Venemaast räägitakse tihti kui monoliitsest ja monokultuursest riigist, mille elanikud on venelased. Ehkki ca. 80% Venemaa elanikest ongi venelased, siis elab selles riigis peaaegu 200 erinevat rahvust. Multikultuursus Venemaal on pidev pingete allikas ning teinekord tekib küsimus, et mis hoiab Venemaad koos. Mitmerahvuselisus omab nii poliitilist kui ka majanduslikku tähendust, seal on olulised ka keskuse-perifeeria suhted. Kuidas mõjutab keskus perifeeriat ja kuidas mõjutab perifeeria keskust?
Aimar Ventsel on etnoloog, sotsiaalantropoloog ning Tartu Ülikooli etnoloogia vanemteadur.
Kohapeal kantakse maski. Palun veendu enne loengusse tulemist, et lisaks isikut tõendavale dokumendile on sul olemas ka üks järgnevast:
– vaktsineerimist tõendav pass
– läbipõdemise tõend