Genialistide
Klubi

T
09 apr
18:15 - 19:45
RSRis Andreas Ventsel: “Totalitaarkeele fenomen”

Kuidas mõjutas Stalini-ajastu totalitaarkeel nõukogude inimese identiteeti ja maailmavaadet? Mis üldse on totalitaarkeel ning kus on selle algupära? 9. aprillil arutab Andreas Ventsel nende teemade üle poliitilise semiootika perspektiivist.

Andreas Ventsel on Tartu Ülikooli semiootika osakonna vanemteadur. Keskendudes oma uuringutes sotsiosemiootikale, on ta uurinud nii hegemooniat kui ka laiemalt poliitilist diskursust. Ventseli artikleid võib lugeda nii Acta Semiotica Esticast, Sirbist kui ka Postimehest.