Genialistide
Klubi

T
14 sept
18:15
RSRis Andrei Hvostov: Ajaloolise romaani kirjutamise probleemidest
Milliste väljakutsetega seisab silmitsi ajalooromaani kirjutaja? Minevikust peab kirjutama tänapäeva inimestele arusaadavas vormis ning ideeliselt vastuvõetaval kombel. On ju mineviku näol tegemist teistsuguse maailmaga, mille kombed ja uskumused ei pruugi tänapäeva ühiskonna standarditesse paigutuda.
Kas on tänapäeva inimesel võimalik mõista eelmise sajandi 20-te aastate kultuuritegelaste suhet sündivasse ning kuju võtvasse natsionaalsotsialismi? Või hoomata eelmise sajandi alguses jutlustatud rassistliku ideoloogia tegelikku mõju ning ulatust?
Neid ning paljusid teisi küsimusi käsitleb RSR-i seekordne loengukülaline Andrei Hvostov. Aastaid on ta silma paistnud teravapilguliste välispoliitikaanalüüsidega Eesti Ekspressi veergudel. Tema tuntumate ilukirjandusteoste hulka kuuluvad näiteks “Sillamäe passioon” (2011) ning “Kirjad Maarale” (2019). Samuti on tal taskus nimekad auhinnad nagu Eesti Ajakirjanike Liidu aasta ajakirjanik 2008 ja Eesti aasta kirjanik 2019.
Enne tulekut palun veendu, et sul on täidetud üks järgnevast:
Lõpetatud vaktsineerimiskuur ja omad seda tõendavat passi
Läbipõdemise tõend