Genialistide
Klubi

T
19 okt
18:15
RSRis Kristi Raik: Väikeriikide mõju ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmetena
Väikeriikide mõju ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmetena: Eesti ja Norra näited
ÜRO Julgeolekukõukogusse kuulub 15 riiki, sh 5 alalist liiget – vastavalt peale teist maailmasõda tekkinud rahvusvahelise poliitika jõujoontele USA, Venemaa, Hiina, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, – ja lisaks 10 valitud liiget, kes regulaarselt vahetuvad. Igal liikmel on võrdselt üks hääl, aga ainult alalistel liikmetel on otsustamisel vetoõigus. Seega otsuseid ei sünni kui suurriigid omavahel kokkuleppele ei jõua, nagu tihtipeale juhtub.
Julgeolekunõukogul on üllas ülesanne hoida maailmas rahu ja julgeolekut, aga paraku paljude konfliktide, sõdade ja muude julgeolekut ohustavate arengute puhul (nt Covid või küberrünnakud) ei suuda alalised liikmed ühist seisukohta leida. Seega on JN areen, kus käib suurriikide vaheline võitlus diplomaatiliste vahenditega – võitlus muuhulgas selle üle, millised normid ja väärtused rahvusvahelist poliitikat reguleerivad. Viimastel aastatel annab üha enam tooni USA ja Hiina vastandumine, aga ka Hiina ja Venemaa koordineeritud vastutegevus läänele.
Mida saavad väikeriigid sellel areenil korda saata? Eesti on JN valitud liige aastatel 2020-2021, Norra 2021-2022. Mõlemad riigid on aktiivselt JN töös osalenud ja seal ka koostööd teinud, kuid mida nad on saavutanud?
Kristi Raik on politoloog ja alates 2018. aastast Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses. Raik on varem töötanud muuhulgas Soome Välispoliitika Instituudis Helsingis ja Euroopa Liidu nõukogu sekretariaadis Brüsselis. Ta on olnud ka külalisteadur mõttekodades Centre for European Policy Studies Brüsselis ja International Centre for Policy Studies Kiievis. Kristil on riigiteaduste doktori kraad Turu ülikoolist. Ta on avaldanud arvukalt teaduspublikatsioone, raporteid ja analüüse Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikaga seonduvatel teemadel.
Enne tulekut palun veendu, et sul on täidetud üks järgnevast:
Lõpetatud vaktsineerimiskuur ja omad seda tõendavat passi
Läbipõdemise või negatiivse testi tõend
RSRi loenguid toetavad:
Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Tartu Kultuurkapital
Pühajõe pruulikoda