Genialistide
Klubi

T
10 sept
18:15
RSRis Liisa Pakosta ja tutvumisõhtu

RSRi sügissemestri avab Liisa Pakosta loeng “Millised mehed ei sünnita?”, mille järgselt toimub RSRi tutvumisõhtu.
Üha kiiremini liikuvas maailmas jääb suurima pensionisamba ehk tulevaste põlvede kasvatamine tavainimese igapäevaelus pealtnäha üha enam tagaplaanile. Mille taha aina enamatel meestel pere loomine jääb? On selleks haridus, majanduslik- või sotsiaalne seis? Või midagi muud? 10. septembril, RSR-i selle semestri avaloengus, lahkab Eesti võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta soolis-varaliset lõhet, selle seosest pere loomise ja inimeste heaoluga.

Liisa Pakosta kaitses magistritaseme töö Tartu Ülikoolis 1993. aastal Eesti pereelu- ja lastekasvatuse ajaloost. Ta on töötanud nii era- kui avalikus sektoris, sealhulgas Välisministeeriumis, olnud Riigikogu XI ja XII koosseisu liige ning Eesti delegatsiooni juht Euroopa Nõukogu parlamentaarses assamblees. Hetkel töötab Liisa võrdsete võimaluste volinikuna.

Loenguteemalist lugemist Eesti inimeste soopõhisest varadeuuringust
https://www.facebook.com/Inwege-projekt-539113286594122/

RSRi loengutele paneb õla alla Tartu Kultuurkapital.

Peatse kohtumiseni Genialistides!