Genialistide
Klubi

T
22 nov
18:15
RSRis Maria Murumaa-Mengel: “Tühistamiskultuur” ja digijäljed
Internet on juba pikka aega, sisuliselt kogu käesoleva sajandi, olnud oluline osa meie reaalsusest. See uus reaalsus on toonud meie ühiskonda palju uusi nähtusi, mis mõjutavad ka teisi eluvaldkondi või kogu meie elu. Üheks selliseks nähtuseks on 2010ndate lõpus esile kerkinud mõiste “cancel culture”, mille teemadel on viimase kahe aasta jooksul eesti keeleruumis “tühistamiskultuuri” nime all palju arutatud, kirjutatud, vaieldud ja võib-olla ka tühistatud. Arvamusi on nii meil kui välismaal seinast seina. On neid, kes on üheselt tühistamiskultuuri ja absoluutselt igasuguse tühistamise vastu; osad usuvad, et tühistamine on adekvaatne ja isegi õige reaktsioon ebatolerantsele ja muul viisil taunimisele kuuluvale käitumisele (näiteks rassismi, homofoobia, seksismi jms ilmingud); kuid on ka neid, kes “tühistamiskultuuri” kui nähtuse olemasolu üleüldse eitavad.
Mida tühistamiskultuuri all silmas peetakse? Kuidas erinevad ja sarnanevad tühistamine ja veebihäbistamine? Keda ja kuidas on sotsiaalmeedias tühistatud? Kas tühistamine on alati vale teguviis?
Maria Murumaa-Mengel on Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor. Murumaa-Mengel valiti Eesti 2020. aasta parimaks õppejõuks.