Genialistide
Klubi

T
05 märts
18:15 - 19:45
RSRis Riina Kionka: “ELi ühtse välispoliitika võimalikkusest”

Kui maailma raputavad sündmused nagu täna Venetsueelas, on igaühel sõna sekka öelda. Nii ka Euroopa Liidul. Aga kas ühes taktis või ebakõlas? Vastlapäeval uurime, kas ühise välispoliitikakursi säilitamine Euroopa Liidus on võimalik ning kas ka vajalik. Kas välispoliitilistes seisukohtades konsensuse puudumine, nagu 2017. aastal Jeruusalemma hääletusel ÜRO peaassambleel, võib kahjustada Liidu terviklikkust? Kõigest lähemalt juba teisipäeval, 5. märtsil koos Riina Kionkaga.

Riina Kionka on Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuski peanõunik välispoliitikaküsimustes. Lisaks on ta juhtinud Euroopa välisteenistuse inimõiguste poliitika osakonda, töötanud ELi julgeoleku- ja välispoliitika kõrge esindaja Javier Solana kabinetis inimõiguste eriesindajana, töötanud ELi Nõukogu sekretariaadis; Välisministeeriumis on Riina Kionka töötanud poliitikadirektorina, Euroopa küsimuste asekantslerina ja esindanud Eestit suursaadikuna Saksamaal. Riina Kionkal on doktorikraad rahvusvahelistes suhetes Columbia Ülikoolist.

Enne loengut lugemissoovitus esinejaga tutvumiseks:
https://bit.ly/2Nx3CrR

RSRi loengutele paneb õla alla Tartu Kultuurkapital.