Genialistide
Klubi

P
26 veebr
16:00
RUUTU10 ÕPPELAVA TARTU24

MIS TOIMUB TARTUS? UUED KOMÖÖDIA TUULED PUHUVAD ÕPPELAVAL

Sellel Õppelaval teevad improteatri I mooduli lõpuetenduse Tartu 2024 projekti “Peaasi ajab naerma” sädeinimesed. Projekti tulemusel alustavad sädeinimesed oma kohalikus kogukonnas 2023 aasta sügisest vaimset tervist toetavaid improringe.

Etendus on tasuta.

Improteater on teatrivorm, kus lavateos luuakse näitlejate koostöös selle esitamise käigus. Etenduse tegevustik, karakterid, asukohad ja dialoog mõeldakse välja laval esinemise hetkel

Üritus kuulub “Peaasi ajab naerma!” projekti alla, mis on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.
Soovime vähendada vaimse tervise probleemide süvenemist, luues ennetava ja vaimset tervist toetava kogukonnategevuse. Läbi improkomöödia praktiseerijate ning vaimse tervise spetsialistide vahel kohandame Eesti oludele vastavaks mujal maailmas levinud lähenemise: vaimset tervist toetav improteatri harrastamise formaat. Tegu on uudse koostööga, mille kaudu soovime toetada Lõuna-Eesti elanike vaimset tervist kohalike kogukondade võimestamise ning kodanikuaktiivsuse suurendamise abil. Laiem eesmärk on muuta vaimset tervist toetavad teadmised ja tegevused (vaimset tervist toetava improkomöödia praktiseerimine) kogukondades kättesaadavaks haavatavatele sihtgruppidele.

Sündmust toetab Aktiivsete Kodanike Fond, mida Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.