Genialistide
Klubi

P
05 nov
12:00 - 13:30
Vestlus: “Mehed ja sooline võrdsus” x TALFF
Soolise võrdsuse ja õigluse debattides on tihti esil naiste ja vähemuste õigused, kuna kehtivad seadused eelistavad mehi. Siiski pole sooline ebavõrdsus meestele võõras kogemus. Kuid mis on meeste väljakutsed võrdsema ühiskonna kujundamises?
Vestlevad suurandmete kogumisel ja analüüsil põhineva poliitilise sekkumise platvormi SA Liberaalse Kodaniku eestvedaja Tarmo Jüristo ning soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske. Vestlust veab eest Jens Jaanimägi, kes on poliitilise noorteliikumise Progressiivne Liikumine juht.
Vestlus on eesti keeles.
Vestlus on osa Tallinna feministliku foorumi programmist. Vaata lisa https://talff.feministeerium.ee