Genialistide
Klubi

R
26 apr
20:00
MARI SANGARI PÄEV // SOOME-UGRI DISKO
Soome-ugri disko tuleb taas! Sedapuhku on sündmuse fookus maridel, kes tähistavad 26. aprillil mari sangari päeva (Марий талешке кече).
Legendi järgi langes maride rahvuskangelane, Malmõži (praegu Kirovi oblast) maride juht Poltõš just sel päeval 1553. aastal. Tänu Poltõšile saavutati maride suurim võit 1524. aastal vene vägede üle. Teiste silmapaistvate mari sangarite seas on sellised nimed nagu Tšotkar, kes seisab ka postril, Tšumbõlat ja Akpatõr.
Hõimulõimed kutsuvad teid tähistama mari sangari päeva! Õhtu jooksul kuuleb, nagu tavaks ikka, lugusid ainult soome-ugri keeltes. Tähetunnil saab võtta maksimumi mari muusikamaailmast, kuulata erinevust mäemari (мары йӹлмӹ) ja niidumari (марий йылме) vahel ning tantsida kuni enam ei jaksa.
AJAKAVA*
20.00 DJ Soome sorts
21.00 DJ Proto-Uralic Unicorn
22.00 TÄHETUND! DJ mertǖder
23.00 DJ Suur Mynämäki
00.00 DJ Super Luks
01.00 uksed sulgevad
*Alalealistele sissepääs kuni 23.00. Peale seda sissepääs vaid koos vanemaga.
PILETID*
5€ – täispilet
3€ – sooduspilet (alla 18-aastased, üliõpilased, puuetega inimesed)
Hõimulõimede liikmetele sissepääs tasuta.
* Arveldamine sularahas!
Diskot korraldab MTÜ Hõimulõimed. Küsimuste korral võta ühendust meili teel info@hoimuloimed.ee või Facebookis.
Tantsuplatsil näeme!
Sündmust toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi Hõimurahvaste programm.
🇬🇧 ENG 🇬🇧
Finno-Ugric disco is back! This time, the focus of the event is on Maris, who celebrate Mari Hero Day on April 26.
According to legend, the national hero of Maris, the leader of the Maris of Malmyzh (now Kirov region) called Poltysh fell on this very day in 1553. Thanks to Poltysh, the greatest Mari victory was achieved in 1524 over the Russian forces. Other notable Mari heroes include names such as Chotkar, also on the poster, Chumbylat and Akpatyr.
Hõimulõimed invites you to celebrate Mari Hero Day! During the evening, as usual, only songs in Finno-Ugric languages will be heard. During star hour you’ll be able to get the most out of Mari music world, hear the difference between Hill Mari (мары йӹлмӹ) and Meadow Mari (марий йылме) and dance until you’re out of breath.
SCHEDULE*
20.00 DJ Soome sorts
21.00 DJ Proto-Uralic Unicorn
22.00 TÄHETUND! DJ mertǖder
23.00 DJ Suur Mynämäki
00.00 DJ Super Luks
01.00 doors closed
*Entry for minors available until 23.00. After that, entry allowed only with a parent.
TICKETS*
€5 – standard ticket
€3 – discount ticket (under 18 years old, students, disabled people)
Free entry for the members of Hõimulõimed.
* Payment in cash!
The disco is organised by NGO Hõimulõimed. If you have any questions, please contact us via email info@hoimuloimed.ee or on Facebook.
See you on the dance floor!
This event is supported by the Kindred Peoples’ Program of the Estonian Ministry of Education and Research.
🇷🇺 RUS 🇷🇺
Финно-угорская дискотека возвращается! На этот раз в центре внимания марийцы, празднующие День национального героя 26 апреля.
Согласно легенде, национальный герой и лидер марийцев Малмыжа (ныне Кировская область) по имени Полтыш пал в этот самый день в 1553 году. Благодаря Полтышу была достигнута величайшая победа марийцев в 1524 году над русскими войсками. Среди других заметных героев марийцев такие имена, как Чоткар, также на плакате, Чумбылат и Акпатыр.
Hõimulõimed приглашает вас отпраздновать День национального героя! Весь вечер для вас будут звучать эксклюзивно песни на финно-угорских языках. Вы сможете насладиться марийской музыкальной культурой, услышать разницу между горномарийским (мары йӹлмӹ) и луговомарийским (марий йылме) языками и танцевать до полного изнеможения.
РАСПИСАНИЕ*
20:00 DJ Soome sorts
21:00 DJ Proto-Uralic Unicorn
22:00 DJ mertǖder
23:00 DJ Suur Mynämäki
00:00 DJ Super Luks
01:00 Закрытие
*Вход для несовершеннолетних возможен до 23:00. После этого вход разрешен только с родителем.
БИЛЕТЫ*
5 € – стандартный билет
3 € – билет со скидкой (до 18 лет, студентам, людям с ограниченными возможностями)
Вход для членов Hõimulõimed бесплатный.
*Оплата наличными!
Дискотеку организует общественная организация Hõimulõimed. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте info@hoimuloimed.ee или через Facebook.
Увидимся на танцполе!
Мероприятие проводится при поддержке Программы родственных народов Министерства образования и науки Эстонии.