Genialistide
Klubi

N
18 apr
18:30
Mõtteruum: Kus on väärtused?
❓Kus on meie väärtused? Kust tulevad meie väärtused? Kuidas kujunevad meie väärtused? Poliitilistes diskussioonis on palju kuuldud vastandamist „meie” ja „nende” väärtuste vahel. On olnud juttu nii „väärtuste impordist” Brüsselist ja mujalt, „meie” väärtuste hääbumisest, ent samas ka väärtuspõhisest poliitikast ja „väärtusruumi avanemisest”. Kuidas siis väärtusdiskussiooni õige pidada? Kas on üldse sellist asja nagu ühiskondlikud väärtused? Kas Euroopa väärtused on meie väärtused ja kas meie väärtused on ka Euroopa väärtused?
🇪🇺 Koguneme eesootavate Euroopa Parlamendi valimiste eel, et just nendele küsimustele vastuseid leida – selleks, et üheskoos mõelda, mis väärtusteid Eesti Euroopas esindada soovib ja mis väärtuseid Euroopa Liit Eestis esindab.
🎤 Koos publikuga peavad väärtuste debatti:
💢 Tõnis Saarts – politoloog, Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent
💢 Triin Vihalemm – sotsioloog, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor
💢 Jana Levitina – feminist, Feministeeriumi venekeelse portaali toimetaja
💢 Andres Reimann – mõtteloolane, Progressiivse Liikumise teooria valdkonnajuht
🎤 Vestlust modereerib kodanikuaktivist ja Progressiivse Liikumise projektijuht Gea Kangilaski.
🎥 Ehkki soovitame kõigil kohale tulla, et aktiivselt kaasa rääkida, on võimalik arutelu jälgida ka otseülekandes Facebook Live keskkonnas.
🇪🇺 Üritusest osavõtt on tasuta ning seda rahastab MTÜ Progressiivse Liikumise FUSE projekti raames Euroopa Liit.