Genialistide
Klubi

T
19 märts
18:15
RSRis ANDREAS KAJU: „Ameerika Ühendriikide poliitika hetkeseis ja tulevased presidendivalimised”
Andreas Kaju räägib RSR-is Ameerika Ühendriikide poliitika hetkeseisust, sügisestest presidendivalimistest ning sellest, kuidas võib see mõjutada meid Euroopas. Kaju analüüsib USA poliitilist maastikku, tuues välja olulised teemad ja suundumused, mis mõjutavad riigi poliitilist kliimat. Ta keskendub eriti sügisestele presidendivalimistele, uurides kandidaatide platvorme, valimiskampaaniaid ja potentsiaalset mõju USA ja välisilma poliitilisele tulevikule.
Andreas Kaju, poliitikaanalüütik ja strateeg, juhib Eesti kommunikatsiooni- ja valitsussuhete agentuuri Meta Advisory Group, mis 2022. aastast alates kuulub Euroopa suurimasse selle valdkonna kontserni Rud Pedersen Group. META tegeleb ettevõtete nõustamisega ja esindamisega poliitikakujundamise protsessis.