Genialistide
Klubi

T
26 nov
18:15 - 20:00
RSRis Daniel Tamm: “Külm sõda ja diss trackid”

Vastandumine ja välistamine on paratamatud nii sise- kui välispoliitikas. Vahest ilmekaimalt esineb see “meie-nemad” vormis, nii rahvusriikide puhul kui popkultuuris. Seekordses loengus tuleb kõne alla aga üks spetsiifiline vastandumise mehhanism, kus enda identiteeti ehitatakse üles nimelt teisele toetudes, oma pahupoolt väljapoole peegeldades. Eriti eredalt kangastub see näiteks külma sõja ja antisemitismi kontekstis, kuid avaldub märksa argisemal tasandil ka igapäevapoliitikas, eriti Venemaad puudutavas. Säärane antagonism on ühtlasi kirjeldatav strateegilise narratiivina, mille raamistik lubab tegeleda nii sellega kaasnevate potentsiaalsete ohtude kui võimalike lahendustega. Seekordset semiootilist rakurssi avab meile Daniel Tamm.

Daniel Tamm on Tartu Ülikooli semiootikatudeng ning käesolevast sügisest ka RSRi liige. Tudengitöö kõrvalt meeldib talle kirjutada ja teisi toimetada ning kirjandust õpetada ja ise lugeda.