Genialistide
Klubi

T
16 apr
18:15
RSRis Marju Lauristin: „Eesti ühiskonna lõimumis- monitoringu tulemused Ukraina sõja kontekstis”
Loengus tulevad käsitlusele lõimumismonitooringu tulemused, nende tähtsus ja tõlgendus Eesti ühiskonna sidususe kontekstis. Arutelu keskendub ka Ukraina sõja mõjule ning Venemaa kodanike valimisõigust puudutavale vaidlusele. Täiendavalt saab ülevaate ja asetatakse rõhk sügavamale analüüsile eelmainitu ajaloolises ja kaasaja perspektiivis.
Marju Lauristin on Eesti poliitik, endine Euroopa Parlamendi liige ning sotsiaalminister. Lauristin on tuntud oma panuse eest Eesti iseseisvuse taastamisel ja Rahvarinde tegevustiku juhtijana. Ta on olnud Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor. Hetkel õpetab emeriitprofessorina Ühiskonnateaduste instituudis poliitilist kultuuri ja poliitilist kommunikatsiooni. Ühtlasi on ta lõimumismonitooringu vastutav toimetaja.